Akú krytinu na strechu domu, bungalovu, altánku, pamiatky, horskej chaty?
Akú krytinu použiť na pultovú, plochú - rovnú, alebo sedlovú strechu?
Použite konfigurátor. Racionálny výber podľa parametrov zaistí správny výber medzi životnosťou, cenou a vzhľadom strechy.

Výpočet sklonu strechy:


Výška (a): mm 
Odvesna (b): mm 

Sklon prepony c (strechy): 0,00 ° = nan %
Dĺžka prepony c (krokvy) :
mm