StrechoStav odpovedá na otázky - Zateplenie a rekonštrukcie striech pre bytové domy

StrechoStav odpovedá na otázky

O nás

Ako rýchlo vykonáte obhliadku a zameranie strechy?
– Do 10 pracovných dní vykonáme obhliadku a zameranie strechy. Termín záleží od vyťaženosti technika. Obvykle vykonávame obhliadky do 3-4 dní od odoslania dopytu, ktorý nám možete zaslať cez formulár zadania stavby.

Ako vybaviť stavebné povolenie? Kedy potrebujem stavebné povolenie a kedy ohlásenie stavby?
– Nakoľko ide o rozsiahlu tému odporúčame navštíviť stránku www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_stavanie1, kde je podrobne vysvetlený kompletný postup.

Spracujete nám výkaz kusov škridiel a iných materiálov?
– Štandardne realizujeme strechy na kľúč, ale v cene 30,- € s DPH je možnosť vypracovania výkazu-limitky materiálu pre jednu strešnú krytinu, s počtom kusov krytiny a príslušenstva v tabuľke, ktorú si môžete podľa potreby dopĺňať a upravovať.
– Je potrebné nám zaslať projektovú dokumentáciu a zaslať objednávku na spracovanie výkazu strešnej krytiny s príslušenstvom, v cene 30,- € s DPH.
– Výkaz materiálu neobsahuje ceny. Aktuálne ceny Vám doplnia príslušní predajcovia jednotlivých materiálov.

Aký úžitok a pridanú hodnotu u Vás získam?
– Okrem kvality odvedenej práce, vykonávanej podľa noriem a technických predpisov získate odborný prístup. Celkový návrh rekonštrukcie strechy zostavíme podľa účelu využitia strechy.
– Vopred prepočítame, ako dlho budú trvať jednotlivé práce pri rekonštrukcii strechy. Z normohodín vopred určíme čas potrebný na realizáciu.
- Na základe prepočtov a skúseností pripravujeme prehľadný položkový rozpočet. U nás máte istotu, že realizáciu strechy dotiahneme do úspešného konca. Digitálnym 3D zakreslením a konfigurátormi predvídame, čo si rekonštrukcia strechy vyžaduje. Inovatívne plánovanie BIM zefektívňuje prípravu materiálov, dodávateľov a pracovné činnosti pri rekonštrukciách, ktoré zahŕňajú množstvo úloh.
- Profesionálny prístup a naše dlhoročné skúsenosti Vám prinášajú kvalitnú strechu s dlhou životnosťou.
- Okrem kompletnej realizácie strechy, ponúkame aj údržbu striech, spoplatnenú diagnostiku strechy a spoplatnené technické poradenstvo.

Prečo neodporúčate svojpomocnú stavbu, alebo rekonštrukciu strechy?
– Máme skúsenosti, že svojpomocne (neprofesionálne) zrealizovaná strecha býva spojená s nezdravým šetrením a len vo výnimočných prípadoch je bezporuchová. Obvykle má zabudovaných mnoho nedostatkov. Aj keď nemusí strecha hneď zatekať, súvrstvie strechy môže byť slabo odvetrané, čo spôsobuje časom plesne, hnilobu. Tepelná izolácia častokrát vlhne, čím strecha stráca svoje tepelnoizolačné vlastnosti.
– Svojpomocná stavba býva pre majiteľa domu neefektívna, nakoľko seba ukracuje o príjem zo svojho zamestnania, keď venuje čas stavbe. Častokrát sa učí na vlastných chybách a trvá mu to dlhší čas, než keď strechu robí profesionálna, zabehnutá firma, ktorá má v prácach rutinu.
– Ku stavbe strechy je potrebné špecializované náradie, ktoré je potrebné zakúpiť a po ukončení prác nemá ďalej využitie, čo je pre príležitostného majstra neefektívne.
– Pri svojpomocnej výstavbe nezískava majiteľ žiadne záruky, a to ani na stavebné materiály. Chybná montáž znamená vylúčenie záruky u výrobcov materiálov.
– Domáci majster nesie pri prácach riziká poškodenia zdravia. Práce na streche podliehajú bezpečnostným opatreniam, ktorých nedodržanie môže v horších prípadoch (napr. pri páde zo strechy) znamenať aj trvalú invaliditu.
– Nedodržanie technických noriem pri svojpomocnej výstavbe môže znamenať zrútenie konštrukcie strechy, alebo zníženie požiarnej odolnosti strechy, čo predstavuje pre majiteľa domu majetkové škody a ohrozenie zdravia členov domácnosti.
– Dodržaním technických noriem je možnosť získať štátne dotácie a kolaudovať v riadnom termíne, bez dodatočných nákladov na odstraňovanie nedostatkov stavby.

Podľa čoho počítate cenu strechy?
– Zásada pre výber technológie a určenia ceny, spočíva v uspokojení súčasných potrieb zákazníkov, v rovnováhe s bezpečnosťou pri práci, ekonomikou a dopadom na životné prostredie. Súlad týchto štyroch pilierov a dosiahnutá rovnováha napĺňa cieľ udržateľného rozvoja. Ekonomika je teda len jedným z parametrov.
– Pre presné ocenenie je potrebné vykonať prieskum a spracovať jednoznačné zadanie, ktoré definuje požiadavky a rozsah prác. Vylúčia sa tým nereálne očakávania. Následne sa ocení konkrétna technológia rekonštrukcie, alebo stavba novej strechy.
– Na celkovú cenu strechy má vplyv najmä tvar strechy, použitá technológia, opatrenia na ochranu zdravia BOZP, aktuálnosť cien a rozsah realizácie. Taktiež niektoré materiály a postupy, ktoré sa používali pred pár rokmi sú dnes vyspelejšie a zdokonalené. Ku nim je primeraná aj aktuálna cena.
– Naše ceny vyplývajú z aktuálnych cien práce, materiálov a súvisiacich nákladov. Ceny zahŕňajú súvisiace náklady na dodanie strechy v bežnej kvalite, s dodržaním montážnych postupov, BOZP a súvisiacich noriem.
– Záväzný a úplný stavebný rozpočet zostavuje odborne spôsobilá osoba, definuje technologický postup a sumarizuje všetky aktuálne ceny a zeefektívňuje náklady na výstavbu. Pokiaľ stavebný rozpočet nepozná jednoznačný rozsah prác, nezahŕňa všetky náklady, ide len o nezáväzný orientačný prepočet.
– Tvorba záväzného rozpočtu a cenotvorby je povinnosťou stavebnej firmy, ktorá vykonala obhliadku a prieskum, má zostavené zadanie a požiadavky zákazníka, jednoznačne pozná technologický postup, ktorý oceňuje. Odporúčame za záväzné považovať najmä aktuálne rozpočty, ktoré pochádzajú od odborných strechárov a strechárske remeslo pravidelne vykonávajú. Špecializované strechárske firmy totiž najpresnejšie poznajú náklady na zrealizovanie strechy.

Ako sa zorientovať v kvalite strechárskych firiem?
– Cca 40% slovenských investorov si vyberá strechu len podľa ceny, čo nemusí znamenať šťastnú voľbu. Odporúčame preto hľadať perspektívnejšie riešenia. Šetriť na streche totiž nie je príliš originálne riešenie. Napríklad európski stavební investori preferujú takzvanú "bezpečnosť investície" čo znamená, že odmietajú lacné, neodborné riešenia, ktoré by neskôr spôsobili haváriu, alebo zrútenie stavby. Vedia, že nezdrave šetrenie zvyšuje riziko škody a majetkovej ujmy.
Súčasní investori v rámci šetrenia hľadajú: 1. energetické úspory, 2. zníženie prevádzkových nákladov budovy, 3. variabilitu a úsporné ekologické opatrenia.
– Tiež odporúčame neorientovať sa na provizórne východisko (aby strecha chvíľu netiekla). Existujú odbornejšie, systémové a kvalitnejšie riešenia s dlhšou životnosťou.
– Správcovia budov vnímajú, že neodborné a neprofesionálne opravy dlhodobo zvyšujú prevázkové náklady na údržbu budovy, čo vo výsledku vyžaduje viac financií počas životného cyklu budovy.
– Celkovo je hospodárnejšie vykonať raz odbornú, profesionálnu opravu strechy, než opakovane vykonávať lacné, neodborné opravy.
– Väčšina investorov požaduje odborné firmy, ktoré sa špecializujú na strechy. V živnostenskom, alebo obchodnom registri má špecializovaná firma zapísanú živnosť na klampiarske, pokrývačske, tesárske, izolatérske práce, alebo činnosť strechár.
– Dlhodobo odporúčame, aby si investori zvážili a preverili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Ak subjekt nemá udelené povolenie na výkon remeselnej činnosti v oblasti striech, častokrát nemá ani odbornú spôsobilosť. Ak subjekt nie je zapísaný v žiadnom registri znamená to, že vykonáva činnosť nelegálne, čím zákazník nezískava žiadnu právnu ochranu.
– Našu firmu nájdete v Obchodnom registri StrechoStav, s.r.o.
– U nás sú pravidlom písomné zmluvy a zodpovedný prístup, aby investované peniaze do neodborne vykonaných prác nemuseli investori opätovne vynakladať, už po niekoľkých mesiacoch.
– Skúsenejší investori odmietajú nízkonákladové riešenia, za ktorým sa často skrýva nezdravé šetrenie. Šetrenie na nesprávnych miestach, má za následok vyššie náklady v budúcnosti. Nízkonákladové riešenia okrem šetrenia, neponúkajú žiaden iný benefit.
– Profesionálni obstarávatelia a investori sa rozhodujú racionálne na základe viackriteriálnej analýzy variant, siahajú po optimálnych, efektívnych riešeniach, kde sú vyvážené hodnotiace kritériá, zníženie prevádzkových nákladov, zvýšená životnosť materiálov, zaistená bezpečnosť osôb a majetku, celková cena a dopady na životné prostredie.
– Profesionálni obstarávatelia a investori sa rozhodujú racionálne na základe viackriteriálnej analýzy variant, siahajú po optimálnych, efektívnych riešeniach, kde sú vyvážené hodnotiace kritériá, zníženie prevádzkových nákladov, zvýšená životnosť materiálov, zaistená bezpečnosť osôb a majetku, celková cena a dopady na životné prostredie.

Ako rýchlo mi viete spracovať cenovú ponuku?
– Pre záväznú ponuku je potrebná obhliadka a zameranie strechy. Bežne do 14 dní spracujeme cenový rozpočet. Doba spracovania rozpočtu závisí od náročnosti projektu.
– Ak potrebujete rýchlo vedieť predbežnú, ale nezáväznú cenu strechy, využite konfigurátor na výpočet ceny.
– Pokiaľ sa jedná o zobytnenie podkrovia, je potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu a na základe toho počítať záväznú ponuku.

Kde na to vziať?
- V súčasnej dobe najčastejšie zákazníci financujú strechu zo štátnych dotácií, z bankových úverov, alebo z vlastných zdrojov.  
- Ak to konštrukcia strechy dovoľuje, môžeme rekonštrukciu rozdeliť na etapy. Napríklad každý rok zrekonštruujeme ucelenú časť strechy, aby náklady boli pre Vás ľahšie únosné.  
- Pokiaľ chcete zabezpečiť ekonomickú návratnosť odporúčame strechu zatepliť a znížiť tým energetickú náročnosť. Tým sa Vám dodatočne znížujú mesačné výdavky na energie.  
- Ušetrené financie z energetických úspor Vám pomôžu pri splácaní úveru. Je výhodnejšie splácať vyšší úver a znížiť si prevádzkové náklady, nakoľko financie vynaložené na nákladné vykurovanie sa žiadnym spôsobom nezhodnocujú.  
- Ekonomická návratnosť nastane aj vytvorením obytného podkrovia pod strechou. Tým získate novú obytnú plochu, čím sa zároveň zvyšuje hodnotu Vášho domu. Obytné podkrovie môžete prenajímať, alebo využívať na bývanie. Zobytnenie podkrovia je úspornejšia voľba, v porovnaní s cenou bytu v meste.  

Ako dlho platí cenová ponuka?
– Štandardne ponuka platí 6 mesiacov. Ak sa rozhodnete neskôr, stačí si od nás vyžiadať aktualizáciu ponuky.

Prečo nerobíte na streche 10-12 hodín denne a aj cez víkendy?
– V slnečných letných mesiacoch pri teplotách nad 28°C, je práca na streche nemožná. V také dni pracujeme od skorého rána do obedňajších hodín.
– Zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 BOZP. Tiež rešpektujeme právo na odpočinok pre každého pracovníka. Únava pracovníka, ktorý sa pohybuje na streche, vo výškach, by mohla znamenať ohrozenie zdravia, alebo aj života.
– Práce na strechách sú nie len fyzicky náročné, ale patria podľa zákona č. 124/2006 Z. z. medzi rizikové práce, pri ktorých vzniká častejšie poškodenie zdravia, preto sú nutné bezpečnostné, ochranné opatrenia na minimalizovanie rizík. Zo zdravotných dôvodov nie je každý spôsobilý pracovať vo výškach. Vážme a chráňme si odborných strechárov, ktorých je na Slovensku nedostatok.

Nemôžete zeefektívniť prácu strojmi a skrátiť čas realizácie?
– Realizáciu plánujeme vždy v nevyhnutnom čase. Snažíme sa pracovať čo najefektívnejšie a pri strechárskych prácach používame profesionálne stroje a náradie. Pri prácach na streche je potrebná rada špecializovaného náradia. Pre výškové presuny materiálov používame stavebné výťahy a zdvíhaciu techniku.
– Strechárske remeslo si však vyžaduje vo väčšej miere technickú zručnosť a tvorivú remeselnú prácu, ktorá si častokrát vyžaduje pedantnú, svedomitú prácu, ktorú nechceme povrchne unáhliť. Kvalitné nástroje pri práci sú určite veľkým pomocníkom a očakávame, že táto oblasť sa bude ďalej inovovať a zlepšovať.

Neodfúkne nám strechu vietor?
– Používané kotviace prvky podliehajú výpočtu, alebo dostatočne nadimenzovanému počtu a druhu klincov, alebo skrutiek. Spôsob kotvenia určujú pokrývačské pravidlá Cechu strechárov Slovenska, ďalej vykonané ťahové skúšky na streche a tiež montážne predpisy výrobcov materiálov.
– Na ukotvenie krovu šikmej strechy, uchytenie strešnej krytiny a ukotvenie tepelnej izolácie plochej strechy, je možnosť dohodnúť záruku, nad lehotu stanovenú zákonom.

Môžem si nakúpiť materiál sám a Vy dodáte len montáž?
– Je možný aj takýto spôsob realizácie strechy. Vlastný nákup materiálov je výhodný len v prípade, ak máte dostatok skúseností a kontaktov, aby bol zabezpečený na stavbe správny materiál a v potrebnom čase.
– Ak ste sa rozhodli pre vlastné nakúpenie materiálu, je na Vás zostaviť si zoznam materiálov, spotreby a prepočet potrebného množstva.
– V prípade nákupu nevhodných materiálov, alebo chybného množstva je potrebná náprava. Úspora v podobe väčších zliav môže nakoniec predstavovať zvyšené náklady v stovkách eur. Pribúdajú aj nové čakacie lehoty, pokiaľ ide o materiály na objednávku.
– V prípade čakacích lehôt na materiál vznikajú na stavbe prestoje pracovníkov, ktoré predstavujú zvýšené náklady na montáž. Ak zabezpečujeme materiál my, za prípadné prestoje nezodpovedáte.
– V mnohých prípadoch je potrebná preprava materiálov na stavbu. Tá sa častokrát zabezpečuje samostatne. Ak nemáte vlastné nákladné vozidlo, potrebujete externého prepravcu. Je potrebné zabezpečiť nákladné auto a počítať so zvýšenými nákladmi na dopravu.
– Ak dôjde ku vade materiálov, sami si vybavujete reklamáciu u predajcov, kde ste jednotlivé materiály nakupovali.

Čo získam zateplením strechy?
– Zateplené strechy vykazujú 20-30% úsporu z celkovej spotreby energií využitej na kúrenie.
– Zateplenie strechy v bytových domoch prinášajú najvyššiu úsporu bytom priamo pod strechou.
– Zateplenie strechy je investíciou, ktorá sa Vám postupne vráti vo forme šetrenia energií.
- Tepelná izolácia tiež znižuje prehrievanie bytov a izieb počas letných mesiacov.
- Zateplením zlepšujete kvalitu ovzdušia, znižujete tvorbu CO2, chránite životné prostredie, šetríte lesy a znižujete vplyv na globálne otepľovanie.
- Zateplením znižujete spotrebu energií a zvyšujete nezávislosť hospodárstva na dovoze palív.

Na čo mi je strecha, keď bývam na prízemí bytového domu?
– Strecha je nevyhnutnou podstatou každej budovy. Je spoločnou časťou domu a je nevyhnutná pre podstatu domu a bezpečnosť. Strecha vplýva na bezpečnú prevádzku a riadne užívanie bývania. Ku každému bytu prislúcha podiel na spoločných častiach podľa spoluvlastníckeho podielu a veľkosti bytu. Oprava, údržba, rekonštrukcia a modernizácia je v záujme vlastníkov bytov, nakoľko má vplyv na bezpečnú prevádzku, riadne užívanie, životnosť a hodnotu bytového domu.
– Zatekajúca strecha, môže ohroziť statiku budovy. Neudržiavaná budova chátra, degraduje, ohrozuje zdravie, stáva sa zdrojom nebezpečných rizík a budova stráca hodnotu.
– Odsúvaním opráv, údržby, rekonštrukcie zatekajúcej strechy vznikajú nové škody, ktorých dôsledkom sú ďalšie náklady. Naši zákazníci si sami uvedomujú, že strecha sa sama neopraví a je potrebné ju včas rekonštruovať.
– Pravidelná oprava, údržba, rekonštrukcia a modernizácia bytového domu je finančne menej náročná, než finančná náročnosť odstraňovania vážnych, rozsiahlych statických porúch.

Čo nám strecha prinesie?
– Zbaví Vás zatekania.
– Chráni vás pred dažďom, snehom, vetrom, horúčavou a inými nepriazňami počasia.
– Skvalitňuje Vaše bývanie.
– Zhodnotí vašu nehnuteľnosť.
– Kompletným zateplením budovy a strechy sa odstráni kondenzovanie a vlhkosť zo stien a stropov.
– Zateplenie strechy znižuje v letných mesiacoch prehrievanie a v zime úniku tepla z bytov.
– Pravidelná údržba a oprava strechy, zabránia materiálnym škodám a schátraniu budovy.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky